top of page
Black Chips

Truthlize

Гарааны болон жижиг дунд бизнесийн хөрөнгө оруулалтаас бодит өгөөж хүртэхэд зориулагдсан техник, арга зүйн хөгжүүлэлт бүхий хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ

Арга зүйд суурилсан зөвлөх үйлчилгээ

"Трютлайз" ХХК нь гарааны болон жижиг дунд бизнесийн хөрөнгө оруулагчдад бодит өгөөж хүртэх, эрсдэлээс хамгаалагдахад нь чиглэсэн судалгаа, арга зүйд суурилсан зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлж байна. Бид одоогоор энэ чиглэлдээ процесс, хөгжүүлэлт, дүн шинжилгээний 9 арга зүйг хөгжүүлж, харилцагчиддаа бодит үр нөлөөг үзүүлээд байна. 

Дэлгэрэнгүй

hemjee_edited.jpg
Truthlize
consulting
Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилготой мэргэжлийн арга зүйд суурилсан зөвлөх үйлчилгээ
 
hemjee_edited.jpg
Бизнес хөгжүүлэлт
5+1 хөтөлбөр
Компанийг хөгжлийн дараагийн шатанд гаргаж, үнэлгээг өсгөхөд шаардлагатай бизнес хөгжүүлэлтийн үндсэн чиглэл, төслийг загварчлах зорилготой сургалт зөвлөх үйлчилгээ
hemjee_edited.jpg
Хөрөнгө
удирдлага
Гарааны болон жижиг дунд бизнесүүдийн хувьцааны багц бүхий хөрөнгө оруулагчдыг мэргэжлийн арга зүйгээр ханган бодит өгөөж өгөх зорилготой үйлчилгээ
hemjee_edited.jpg
Санхүүжилтын
зөвлөх үйлчилгээ
Компанийн хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд зориулсан зөвлөх үйлчилгээ

Төслүүд

Бидний хөгжүүлсэн арга зүй биднийг бусдаас ялгаруулдаг

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Хөрөнгө оруулалтын хэлцлийн 31 хүчин зүйл бүхий гол нөхцөлийн загвар

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Бизнес хөгжүүлэлтийн үндсэн чиглэл боловсруулах 5+1 хөтөлбөр

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Жижиг дунд компанийн гинжин хэлхээний үнэлгээ

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хариуцлага хүлээх чадамжийн дүн шинжилгээ

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийн загвар

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Компанийн санхүүгийн шинжилгээ, тогтвортой байдал ба дампуурлын магадлалын үнэлгээ

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Бизнес хөгжүүлэлтийн чадамжийн дүн шинжилгээ

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Компанийн санхүүжилт ба орлогын харьцааны зохистой загвар

360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg
360_F_511678558_REW9ibpPZiZxNL4V2GnFnOBLRKL55B1J_edited.jpg

Жижиг дунд бизнесийн төслийн хялбаршуулсан загвар

Компаниудад

Бид хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтын чиглэлээр олж авсан туршлага, know-how-гаа гарааны болон жижиг дунд компаниудад сургалт, зөвлөх үйлчилгээ хэлбэрээр хуваалцдаг. 

Сүүлийн бичвэрүүд

bottom of page